Aktuelle projekter

Falkoner Allé 19, Frederiksberg

Etablering af omfangsdræn og lodret fugtsikring(udvendig isolering af kældervægge), samt udbedring af tidligere lukket lyskasser.

Før

Undervejs

Efter

Bogensegade 7-11, København

Istandsættelse og omfugning af gadefacader og delvis istandsættelse af vinduer.

Før

Undervejs

Efter

Bogøvej 8 m.fl., Frederiksberg

Udskiftning og isolering af tag, tagvinduer og inddækninger, udvidelse af lejlighed til loftrum, istandsættelse af facader.

Før

Undervejs

Efter

Dansk Sygeplejeråd – Sankt Annæ Plads 30, bygn. 2, København

Istandsættelse af gulv i toiletrum.

Før

Undervejs

Efter

Falkoner Alle 19, Frederiksberg

Istandsættelse af facader og delvis udskiftning af bærejern i karnapaltan.

Før

Undervejs

Mellemtoftevej 6-8, Valby

Istandsættelse af karnapper og facader.

Før

Undervejs

Dansk Sygeplejeråd – Sankt Annæ Plads 30, bygn. 7, København

Ændring af arkiv til motionsrum, ny gulvopbygning og ny dør i facaden.

Før

Undervejs

Lollandsvej 24/Falstersvej – Lollandsvej 25 m.fl, Frederiksberg

Udskiftning af 40 træ/træ vinduer til nye mere energivenlige vinduer og 4 bitrappe døre til gården, samt istandsættelse af øvrige vinduer.

Før

Undervejs

Dansk Sygeplejeråd – Sankt Annæ Plads 30, København

Udskiftning af ventilationsanlæg i 2 bygninger og etablering af nyt teknikrum.

Før

Undervejs

Efter

Dansk Sygeplejeråd – Sankt Annæ Plads 30, bygn. 9 & 10, København

Istandsættelse af trævinduer og støbejernsvinduer, samt mindre renovering af facade.

Før

Undervejs

Efter

E/F Falken, Falkoner Alle 38 m.fl., Frederiksberg

Udskiftning af faldstammer i 3 opgange.

Før

Undervejs

Sankt Nikolaj Vej 5A-D, Frederiksberg

Udskiftning af 40 træ/træ vinduer til nye mere energivenlige vinduer, 4 bitrappe døre mod gård og bitrappedøre til loft, samt istandsættelse af øvrige vinduer.

Før

Undervejs

Dansk Sygeplejeråd – Sankt Annæ Plads 30, København

Renovering af ca. 1600 m² facade og istandsættelse af ca. 270 originale kitfalsede vinduer.

Undervejs

Efter

Ahornsgade 21-23, København

Nedrivning og retablering af facader på to karnapper mod gården.

Før

Undervejs

Efter

Emdrup Søpark, Emdrupvej 56-68, København

Udskiftning og etablering af 51 stk. altaner.

Før

Undervejs

Stenager 2, Ældrecenter i Hvissinge – Etape 1

Udskiftning af facade partier til 12 ældreboliger + 1 parti til fællesrum.

Før

Efter

Falkoner Alle 47, Frederiksberg

Udskiftning af ca. 68 stk. vinduer mod gården til nye i træ/alu, udskiftning af 4 stk. udvendige bitrappedøre og renovering af brandkamme.

Før

Undervejs

Ydunsgade 4-6, København

Etablering af lodret fugtsikring og omfangsdræn.

Før

H. Schneeklothsvej 3-13, Frederiksberg

Udskiftning af brugsvands stigstrenge og faldstammer 6 opgange.

Før

Undervejs

Kastelsvej 6-8, København

Udskiftning af faldstammer og istandsættelse af gavle i forhus, udskiftning af tag og istandsættelse af facader på 2 stk. baghuse.

Før

Undervejs

Efter

Niels Ebbesens Vej 25 m.fl., Frederiksberg

Udskiftning af brugsvandinstallationer i kælder, udskiftning af kældervinduer og skybrudssikring af lyskasser

Før

Rødovre Parkvej 179 m.fl., Rødovre

Udlægning af nyt tagpap på ca. 2000 m² tag, udskiftning af taghætter og lemme, indblæsning med granulat isolering på ubenyttet loft, samt etablering af nye lemme til loftrum.

Før

Undervejs

Solitudevej 1, Nørrebrogade 57, København.

Udskiftning af alle vinduer, udskiftning af tegl tag, istandsættelse af hovedtrappe, samt udskiftning af entredøre til lejligheder og dør til hovedtrappe i opgang på Solitudevej.
Udskiftning af bitrappedøre til lejligheder i opgang på Nørrebrogade, samt udskiftning af tagpap på Nørrebrogade 57.

Før

Undervejs

Roarsvej 9-11, Frederiksberg

Udskiftning af eksist. flag plast vinduer, til nye i dannebrogsvinduer i træ/træ og træ/alu.

Før

Efter

Stenager 2, Ældrecenter i Hvissinge – Etape 2

Udskiftning af facade partier til 14 ældreboliger.

Før

Undervejs

Efter

Vinkelagerbo I, II og III, Vanløse

Udskiftning af brugsvand og faldstammer i 9 opgange.

Før

Undervejs

Få et uforpligtende møde med Falkon

Lad os høre om dit projekt ved at udfylde formularen, og få et uforpligtende møde med én af vores ingeniører. Vi vender tilbage hurtigst muligt.